1. De vennootschap Techno Metal Industrie BVBA is geregistreerd onder het rechtspersonennummer (BE)0458.026.773 RPM Namur. Haar maatschappelijke zetel is gelegen aan de Rue Géron 40 te B-5300 Seilles.Er kan op gelijk wel tijdstip contact worden opgenomen met het bedrijf op een van volgende manieren:
    • telefonisch op +32 85 82 73 37
    • via e-mail: info@technometal.be
    • met het contactformulier.
  1. De website www.technometal.be maakt gebruik van cookies. Als u op onze website blijft surfen, aanvaardt u dat wij cookies gebruiken. Deze maken het ons statistisch mogelijk om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Zo kunnen wij deze nog beter maken en uw online belevenis verbeteren. Als u niet wil dat wij cookies gebruiken, kunt u deze cookies volledig of deels blokkeren door uw internetbrowser zo in te stellen. Uw browser kan u informatie geven over de instellingen in verband met cookies. U kunt bijvoorbeeld uw browser instellen om een melding te krijgen zodra een bezochte website cookies gebruikt.
  1. Het bedrijf neemt het privéleven van de gebruikers van de website www.technometal.be zeer ernstig en verbindt er zich toe om zich te schikken naar de Europese richtlijn over het privéleven in de sector van de elektronische communicatie.
  1. Alle inhoud, met inbegrip van de teksten, illustraties, video’s, foto’s en tekeningen die op de website www.technometal.be staan, zijn uitsluitend eigendom van Techno Metal Industrie BVBA en worden door Techno Metal Industrie BVBA gebruikt op basis van een machtiging. Deze elementen mogen in geen geval worden gekopieerd en/of hergebruikt zonder voorafgaande toestemming van Techno Metal Industrie BVBA, op straf van gerechtelijke vervolging.